Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 259173
Đang trực tuyến: 19
  TIN TỨC    
 
HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH Ở MỘ ĐỨC (15-04-2014)
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội của MTTQ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2009-2014 (15-04-2014)
ĐỨC PHỔ NỖ LỰC GIẢM NGHÈO (15-04-2014)
NÔNG DÂN XÃ TỊNH BẮC,HUYỆN SƠN TỊNH, QUẢNG NGÃI THI ĐUA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (15-04-2014)
Đồng chí Vũ Đình Khoa – Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. (11-04-2014)
  VĂN BẢN  
1. Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 14/4 - 26/4/2014
2. Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 07/4 - 11/4/2014
3. Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 31/3 - 04/4/2014
4. Quyết định số 319/QĐ-BVĐ ngày 24/3/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 18 năm 2014
5. Quyết định số 318/QĐ-BVĐ ngày 24/3/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 17 năm 2014
6. Quyết định số 317/QĐ-BVĐ ngày 24/3/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 16 năm 2014
7. Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 17/3- 28/3/2014
8. Quyết định số 315/QĐ-BVĐ ngày 11/3/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 14 năm 2014
9. Quyết định số 314/QĐ-BVĐ ngày 28/02/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 13 năm 2014
10. Quyết định số 313/QĐ-BVĐ ngày 28/02/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 12 năm 2014
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"