Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7826033
Đang trực tuyến: 94
   Tiêu điểm
Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC RA NGOÀI KHI CÓ LỆNH CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI?
TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG: CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG ĐỂ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19
TIẾP NHẬN 150 TRIỆU ĐỒNG VNPT QUẢNG NGÃI ỦNG HỘ PHONG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH: TỔ CHỨC GÓP Ý PHẢN BIỆN XÃ HỘI
17-03-2020   |   Xem chi tiết
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn về đổi mới, nâng cao hiệu lực hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động giám sát, phản biện xã hội
31-12-2019   |   Xem chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức góp ý phản biện dự thảo Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
18-12-2019   |   Xem chi tiết
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
03-12-2019   |   Xem chi tiết
Đoàn kết, dân chủ nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
(Mặt trận) - Đảng ta đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là thời điểm quan trọng thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách, lựa chọn những người ưu tú vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự chỉ đạo và phối hợp sát sao của các cấp ủy và chính quyền các cấp.
25-11-2019   |   Xem chi tiết
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng pháp luật
(Mặt trận) - Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tham gia xây dựng pháp luật được quy định bởi Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các luật liên quan. Trong quy trình xây dựng pháp luật, như: quyền kiến nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyền soạn thảo văn bản, trình dự thảo văn bản ra trước cơ quan có thẩm quyền, kiểm soát trước văn bản quy phạm pháp luật; đến thực hiện pháp luật đều có vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
18-10-2019   |   Xem chi tiết
HỌP ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CANH, TÁI ĐỊNH CƯ
02-10-2019   |   Xem chi tiết
Tăng cường nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên internet, mạng xã hội
(Mặt trận) - Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhân loại đã và đang có một phương tiện, công cụ hữu hiệu để phục vụ đời sống và phát triển xã hội - đó là internet, mạng xã hội. Đây chính là một trong những kênh thông tin, công cụ hữu hiệu cần phải được khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả trong công tác nắm bắt và định hướng dư luận, nhất là nắm bắt tình hình nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
20-07-2019   |   Xem chi tiết
Phát huy trí tuệ của nhân dân trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận
Từ khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hiệu lực (2015), hoạt động phản biện xã hội được tăng cường và phát huy trí tuệ của nhân dân, các trí thức tiêu biểu vào công việc chung của đất nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này. Bài viết đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.
24-06-2019   |   Xem chi tiết
Vai trò của MTTQ Việt Nam trong chế độ chính trị dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo
(Mặt trận) - Trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền của xã hội chủ nghĩa, vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước được xem là một trong các yếu tố bảo đảm cơ chế tổ chức lao động thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết làm rõ, trong các lực lượng tham gia giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước tại Việt Nam hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội có vai trò như thế nào.
27-05-2019   |   Xem chi tiết
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"