Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5069230
Đang trực tuyến: 51
   Tiêu điểm
Một số giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
Tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024
Trà Bồng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024
Một số kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở tỉnh Quảng Ninh
MỘ ĐỨC TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Một số giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
(Mặt trận) - Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã được tăng cường trong những năm gần đây, trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế, thậm chí có nơi xem phản biện xã hội là hoạt động đột phá của Mặt trận và các tổ chức thành viên, để thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay.
26-04-2019   |   Xem chi tiết
Thực trạng, những vấn đề đặt ra hiện nay trong hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
(Mặt trận) - Để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay, phản biện xã hội được xem là công cụ, kênh thông tin quan trọng và không thể thiếu giúp cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết định đúng đắn, hợp lòng dân. Phản biện xã hội ở nước ta thời gian qua đã được thực hiện trên thực tế và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền. Tuy nhiên, thực tế công tác phản biện xã hội còn nhiều hạn chế. Vừa qua Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, đề ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới. Để giúp cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp và nhân dân hiểu rõ hơn nội dung này, bài viết làm rõ hơn thực trạng, những vấn đề đặt ra trong hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
21-03-2019   |   Xem chi tiết
Kết quả và một số kinh nghiệm về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019
(Mặt trận) - Giám sát và phản biện xã hội đã trở thành một hoạt động thường xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nơi được xem là hoạt động đột phá của công tác Mặt trận, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Do đó, việc thường xuyên rút kinh nghiệm, tìm các giải pháp có tác dụng thiết thực và hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội được xem là nhiệm vụ quan trọng.
04-03-2019   |   Xem chi tiết
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
09-01-2019   |   Xem chi tiết
Hội đồng tư vấn giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh họp rà soát, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri.
21-11-2018   |   Xem chi tiết
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An phối hợp với HĐND xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 cấp tại xã Thanh An.
15-10-2018   |   Xem chi tiết
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ BÌNH MỸ VÀ BÌNH CHƯƠNG, HUYỆN BÌNH SƠN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
01-10-2018   |   Xem chi tiết
Tập huấn công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật cho "Nhóm nòng cốt" năm 2018.
28-09-2018   |   Xem chi tiết
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NGHĨA HÀNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT VIỆC CẢI TẠO ĐỒNG RUỘNG KẾT HỢP TẬN THU ĐẤT SÉT TẠI XÃ HÀNH THIỆN
03-09-2018   |   Xem chi tiết
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN TÂY TRÀ
19-06-2018   |   Xem chi tiết
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"