Ngày đưa:  14/03/2014 03:04:30 PM
Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 17/3- 28/3/2014

THỨ
NỘI DUNG
CHỦ TRÌ
ĐỊA ĐIỂM
THÀNH PHẦN
LÁI XE
2
17/3
CN: Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2014
UBND tỉnh
Trụ sở tiếp dân tỉnh
Đ/c Phước – Ban DC - PL
 
S: Dự Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Long Khánh
BTS Phật giáo Bình Sơn
Huyện Bình Sơn
Đ/c Nghìn - PCT
Đ/c Phúc
C: Duyệt công tác tổ chức Đại hội Mặt trận huyện Tư Nghĩa
Đ/c Chữ - CT
PH. Mặt trận tỉnh
Các PCT,
các UVTT
 
C: Dự họp thống nhất tổ chức Lễ Phật đản
Ban Tôn giáo tỉnh
PH. Ban Tôn giáo tỉnh
Đ/c Nghìn - PCT
 
3
18/3
S: Dự họp bàn công tác phối hợp tháng công nhân.
LĐLĐ tỉnh
PH. LĐLĐ tỉnh
Đ/c Tuyển - TB. DC - PL
 
S: Dự Hội nghị đánh giá tình hình cung ứng điện
Sở Công thương
Công ty Điện lực
Đ/c Sáu - PCT
 
C: Dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hà.
Ủy ban MTTQVN huyện Sơn Hà
Huyện Sơn Hà
Đ/c Hòa – PCT,
Ban TC - TG
Đ/c Phúc
C: Đi thăm người nghèo theo Chương trình “KNTL”
Đ/c Tịnh - TB. PT
 
Đ/c Sơn – Ban PT
Xe thuê
4
19/3
S: Dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hà.
Ủy ban MTTQVN huyện Sơn Hà
Huyện Sơn Hà
CT, các PCT,    các UVTT
Đ/c Cường, Đ/c Phúc
CN: Dự Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 3/2014
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Bình Sơn
Ban TC - TG
 
5
20/3
CN: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
BTV Tỉnh ủy
PH. BTV Tỉnh ủy
Đ/c Chữ - CT
Đ/c Cường
6
21/3
CN: Tham gia Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh
Huyện Đức Phổ
Đ/c Hòa - PCT
 
CN: Tập huấn ứng dụng phần mềm E-Office.
 
HT. Mặt trận tỉnh
Cán bộ, công chức cơ quan
 
S: Duyệt công tác tổ chức Đại hội Mặt trận huyện Đức Phổ
Đ/c Chữ - CT
PH. Mặt trận tỉnh
Các PCT,
các UVTT
 
C: Duyệt công tác tổ chức Đại hội Mặt trận huyện Lý Sơn
Đ/c Chữ - CT
PH. Mặt trận tỉnh
Các PCT,
các UVTT
 
7
22/3
 
 
 
 
 
CN
23/3
 
 
 
 
 
2
24/3
C: Họp Mặt trận các huyện rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội.
Đ/c Chữ - CT
HT. Mặt trận tỉnh
Theo Giấy mời
 
3
25/3
S: Dự Lễ công bố Nghị quyết 123 của Chính phủ.
UBND tỉnh
QT. Phạm Văn Đồng
Đ/c Chữ - CT
Đ/c Cường
C: Duyệt công tác tổ chức Đại hội Mặt trận huyện Bình Sơn.
Đ/c Chữ - CT
PH. Mặt trận tỉnh
Các PCT,
các UVTT
 
C: Đi thăm người nghèo theo Chương trình “KNTL”
Đ/c Tịnh - TB. PT
 
Đ/c Sơn – Ban PT
Xe thuê
4
26/3
S: Tham gia Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh
TP. Quảng Ngãi
Đ/c Hòa - PCT
 
S: Duyệt công tác tổ chức Đại hội Mặt trận huyện Trà Bồng.
Đ/c Chữ - CT
PH. Mặt trận tỉnh
Các PCT,
các UVTT
 
S: Dự Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Thiện
BTS Phật giáo Nghĩa Hành
Huyện Nghĩa Hành
Đ/c Nghìn - PCT
Đ/c Phúc
C: Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2014 (dự kiến).
Đ/c Chữ - CT, Đ/c Tuyển – CT Công đoàn
HT. Mặt trận tỉnh
Cán bộ, công chức cơ quan
 
5
27/3
CN: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
BTV Tỉnh ủy
PH. BTV Tỉnh ủy
Đ/c Chữ - CT
Đ/c Cường
S: Tham gia Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh
Sở Xây dựng
Đ/c Hòa - PCT
 
C: Dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa.
Ủy ban MTTQVN huyện Tư Nghĩa
Huyện Tư Nghĩa
Đ/c Sáu – PCT,
Ban TC - TG
Đ/c Phúc
6
28/3
S: Dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa.
Ủy ban MTTQVN huyện Tư Nghĩa
Huyện Tư Nghĩa
Đ/c Chữ - CT,
Ban TC - TG
Đ/c Cường

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác