Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6538272
Đang trực tuyến: 127
   Tiêu điểm
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Đức bàn giao 02 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà cho hộ nghèo
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn 6, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng
NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TỪ NGUỒN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH
Huyện Minh Long: Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
Ngày đưa:  07/04/2014 04:23:38 PM
BÌNH SƠN SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI GIỮA BÍ THƯ CÁC CẤP UỶ ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN
Vào ngày 2/4/2014, Huyện uỷ Bình Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp uỷ Đảng với nhân dân, hai năm 2012 – 2013.
Ở cấp huyện, Bí thư Huyện uỷ Bình Sơn đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại 7 xã và thị trấn. Nội dung tiếp xúc, đối thoại tập trung vào một số vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm như phát triển kinh tế - xã hội, việc làm cho người lao động,chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng do ảnh hưởng của việc triển khai các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất; về hạ tầng các khu tái định cư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án v.v...Qua tiếp xúc, đối thoại, Bí thư Huyện uỷ đã trực tiếp giải thích, tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan và trực tiếp giải quyết được 83/178 kiến nghị và yêu cầu, chiếm 46,63%. Nhân dân rất đồng tình với cách giải quyết của Bí thư Huyện uỷ. Đồng thời sau tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Huyện uỷ, các ngành, địa phương đã giải quyết được 32 / 42 vấn đề mà Bí thư Huyện uỷ đã kết luận, đạt 76,2%; đang giải quyết 8/42 vấn đề, chiếm 19%; chưa giải quyết 2/42 vấn đề, chiếm 4,76%. Như vậy sau tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Huyện uỷ đã giải quyết xong 151/178 vụ việc, chiếm 84,83%; đang giải quyết 16/178 vụ việc, chiếm 9,0 %; chưa giải quyết 11/178 vụ việc, chiếm 6,17% .
Ở cấp xã, thị trấn; tất cả 25 Bí thư Đảng uỷ đều tiến hành tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ở 56 thôn và tổ dân phố. Qua đó, Bí thư Đảng uỷ 25 xã, thị trấn được nhân dân phản ánh trên 800 ý kiến liên quan đến phạm vi lãnh đạo giải quyết của địa phương; một số ý kiến liên quan đến các cấp, các ngành cấp trên. Nhân dân đã đồng thuận với cách giải quyết của Bí thư Đảng uỷ xã, thị trấn 339/ 806 ý kiến, chiếm 42,05%. Cùng lúc 301/467 ý kiến phản ánh đã được chính quyền các địa phương giải quyết, đạt 64,45%; đang giải quyết 91/467 ý kiến, chiếm 19,48%; chưa giải quyết 75 ý kiến phản ánh, chiếm 16,05%. Như vậy đến nay các xã, thị trấn đã giải quyết xong 640/806 ý kiến, chiếm 79,04%; đang giải quyết 91/806 ý kiến, chiếm 11,29%; chưa giải quyết 75/806 ý kiến, chiếm 9,67%. Nhiều địa phương thực hiện tốt việc giải quyết sau tiếp xúc, đối thoại là: Thị trấn Châu Ổ, Bình Trị, Bình Thuận, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Mỹ; đặc biệt là không để phát sinh vụ việc mới.
Việc thực hiện các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp uỷ Đảng với nhân dân ở huyện Bình Sơn trong hai năm qua đã tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần đổi mới công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Qua đó đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong huyện với nhân dân; đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng theo phương châm sát dân, gần dân, hiểu dân và làm cho dân tin; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, của các cơ quan Nhà nước trước nhân dân. Thời gian đến huyện Bình Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư các cấp uỷ Đảng với nhân dân gắn với  Quy định 101 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" và việc tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".…/.
Tuấn Kiệt - Đài TT Bình Sơn
   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"