Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3415528
Đang trực tuyến: 50
   Tiêu điểm
Đức Phổ tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp
ĐỨC PHỔ: Triển khai chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại xã Phổ Văn
Xã Long Mai tổ chức ra mắt mô hình tổ tự quản "Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"
HÀNH THIỆN TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM: HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” VÀ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO
Ngày đưa:  20/09/2017 03:59:52 PM
Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố: Tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Sáng ngày 18/9/2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 23 xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung các văn bản về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 23/TTr – MTTW – BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết 33/2017/NQ – HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Thông tri số 25/TTr – MTTQ – BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 63/2017/TT – BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính về Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Đây là những văn bản pháp luật, có giá trị pháp lý quan trọng, góp phần tiếp tục cụ thể hóa về cơ chế đối với hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi tổ chức triển khai kịp thời để Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới./.

          Vỵ Nhân

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"