Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 8386298
Đang trực tuyến: 148
   Tiêu điểm
CHI BỘ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NGHĨA HÀNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ HỘ NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI XÃ HÀNH ĐỨC
Xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo
QUẢNG NGÃI TIẾP TỤC ĐÓN NHẬN SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Nghĩa Hành: “Gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ” tiếp tục đến tay người dân bị ảnh hưởng dịch covid-19
Ngày đưa:  20/01/2018 09:47:33 AM
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 9

 Ngày 17/01/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ chín (khóa XIII) để tổng kết cổng tác Mặt trận năm 2017 và thống nhất chương trình phối hợp hành động năm 2018. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đinh Thị Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Đặng Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi; đồng chí Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trên địa bàn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, các Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế - xã hội, Dân chủ - pháp luật, Dân tộc - tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng năm 2017. Đặc biệt, đại diện lãnh đạo Thường trực các Huyện, Thành ủy và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Lê Quang Thích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả công tác Mặt trận và xem video clip về 10 sự kiện nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2017; nghe đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.

Trong năm 2017, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thường xuyên thu thập và phản ánh những tâm tư, ý kiến, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân và dư luận xã hội.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục triển khai thực hiện ở các địa phương như: Tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình tự quản ở khu dân cư, nhất là mô hình “Khu dân cư 6 không” và mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường” gắn với việc hình thành Tổ tự quản ở khu dân cư; “Quỹ  vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động hơn 18,2 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch (cấp tỉnh: 7,457 tỷ đồng; cấp huyện:10,775 tỷ đồng). Cấp tỉnh đã phân bổ số tiền 7,107 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo trong tỉnh. Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho 300 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các huyện, thành phố hỗ trợ ít nhất 50 suất quà/huyện, thành phố. Quỹ Cứu trợ tỉnh đã vận động được 19,753 tỷ đồng, cùng với kinh phí 2016 đã phân bổ số tiền 27,615 tỷ đồng để thăm gia đình có người chết, bị thương, xây mới, sửa chữa nhà bị bão lụt trong tỉnh; phối hợp với các đoàn cứu trợ thăm, hỗ trợ tiền mặt và quà với giá trị 7 tỷ đồng.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 – 2016; giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020, giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực Thuế và Hải quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017; về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2020. Tổ chức phản biện đối với 05 dự thảo Đề án của Tỉnh ủy và 06 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh và hàng chục dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của tỉnh..

Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động người Việt Nam Quảng Ngãi ở nước ngoài: Tổ chức Đoàn công tác đến nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để thăm hữu nghị, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Tăng cường tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động: Mặt trận tỉnh đã có những nội dung cụ thể, thiết thực để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ bảy (khóa XIII) về “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh” như: tổ chức 10 lớp tập huấn công tác Mặt trận cho 1.440 cán bộ Mặt trận các cấp; Hội thảo về giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh tại huyện Lý Sơn; Hội nghị tập huấn một số nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả của công tác Mặt trận trong năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi biểu dương và ghi nhận: Năm 2017, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phối hợp, góp phần quan trọng tạo động lức cho phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo ra những tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh trong năm 2018: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào thực chất và hiệu quả hơn và phát huy những sáng kiến trong xây dựng các mô hình tự quản trong nhân dân; tập trung vận động “Quỹ người nghèo” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác giám sát, thực hiện tốt phản biện xã hội; thực hiện tốt chức năng của MTTQ trong việc tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương, tránh tình trạng hành chính hóa, công chức hóa.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên cần phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp chung tay chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội để mọi người, mọi nhà đều có Tết vui tươi, đầm ấm.

Tặng cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

 

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 25 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017; tặng cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Long và Đức Phổ./.

Huân Chương

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"