Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 8665489
Đang trực tuyến: 88
   Tiêu điểm
HỌP GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2020
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XX
THĂM VÀ HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Sơn Tịnh hỗ trợ 50 triệu đồng cho hộ nghèo mua bò giống
ĐOÀN KIỂM TRA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN BÌNH SƠN
Ngày đưa:  12/08/2019 04:08:10 PM
Hoàn thiện thể chế, chính sách cho hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên

 (Mặt trận) - Với việc được Quốc hội khóa XIII biểu quyết thông qua, Hiến pháp năm 2013 đã tạo nền tảng thể chế hiến định cho tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cơ quan nhà nước đã cụ thể hóa bằng các văn bản luật và văn bản dưới luật, tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

 Hội nghị giao ban công tác Dân vận, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương 6 tháng đầu năm 2019 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách

Nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và để phù hợp với những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới đối với tổ chức Mặt trận, ngày 9/6/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Luật này tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa đầy đủ hơn vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, nhất là những quy định mới về các nhiệm vụ: đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền… của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với vai trò là luật khung, việc sửa đổi kịp thời Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết và ban hành Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần tiếp tục cụ thể hóa về cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, việc giám sát, phản biện xã hội còn phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan đảng, nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Nghị quyết quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm tiếp tục cụ thể hóa Điều 16 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Triển khai cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp và pháp luật, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn hình thành các cơ chế, chính sách để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các luật có liên quan đã quy định. Trong 5 năm qua, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết liên tịch, 2 Quyết định, 6 Thông tư hướng dẫn... liên quan trực tiếp đến việc tổ chức và thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Hiện nay, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành của Chính phủ đang duy trì thực hiện 5 Quy chế phối hợp công tác, 26 chương trình phối hợp với Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia triển khai 12 chương trình giám sát về các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo cơ chế, chính sách thuận lợi hơn để Mặt trận Tổ quốc thực hiện đa dạng các phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện quyền và trách nhiệm

Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Các cơ quan nhà nước tích cực phối hợp với Mặt trận trong vận động và hỗ trợ cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc, tôn giáo; động viên người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, đất nước dưới nhiều hình thức phong phú, như: tiến hành tuyển chọn, biên tập và tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; tổ chức Hội nghị biểu dương “Phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần; tổ chức gặp mặt và nắm tâm tư, nguyện vọng kiều bào về quê đón tết thông qua việc tổ chức Chương trình “Xuân quê hương” hàng năm; tạo điều kiện để các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức đại hội nhiệm kỳ...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 (18/11) do Mặt trận chủ trì tổ chức nhận được sự quan tâm ủng hộ và vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Năm 2018 có 15 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, 5 đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, 25 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác ở các cơ quan Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Bí thư các tỉnh, thành ủy, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tham dự Ngày hội, chung vui với nhân dân. Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành đã về dự Ngày hội ở khu dân cư.

Chính phủ, các bộ, ngành của Chính phủ đã ký kết quy chế phối hợp và các chương trình phối hợp công tác với các tổ chức viên của Mặt trận như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam..., qua đó tạo điều kiện để các tổ chức hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đơn vị tham mưu của Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức các hội nghị tiếp xúc chuyên đề, gặp mặt giữa những người lãnh đạo cao nhất của các cơ quan nhà nước với các đoàn viên, hội viên của các tổ chức, qua đó tạo diễn đàn để các đoàn viên, hội viên được trực tiếp trình bày tâm tư, nguyện vọng với người lãnh đạo cao nhất của các cơ quan nhà nước, giúp lãnh đạo cũng như các cơ quan tham mưu của Nhà nước kịp thời nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân.

Từ năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố triển khai các đề án và các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác Mặt trận trên các lĩnh vực: dân tộc; tôn giáo; thông tin, tuyên truyền; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Quá trình triển khai các kết luận, đề án đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, góp phần tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan nhà nước đã tích cực phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận triển khai Đề án, chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong phối hợp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, các cơ quan nhà nước phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc trong việc hướng dẫn thi hành những vấn đề mà pháp luật quy định trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước của Mặt trận Tổ quốc. Các cơ quan của Chính phủ phối hợp với Mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở. Chính quyền các cấp tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở thông qua việc kiện toàn và đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Hàng năm, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ cùng với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp rà soát, phát hiện, kiến nghị điều chỉnh đối với những chính sách bất cập, chưa phù hợp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt trận kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến Chính phủ; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Chính phủ có trách nhiệm xem xét, xử lý và có văn bản trả lời việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Trên cơ sở Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri, các cơ quan Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, từng bước có sự đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu Quốc hội đã nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của mình và đối với cử tri, đây cũng là một kênh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật hữu hiệu đến nhân dân.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; về chủ trì việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu, lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong lĩnh vực tư pháp, các cơ quan nhà nước đã phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử đại diện tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp theo quy định của pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân.

Để tăng cường sự phối hợp góp phần phát huy tốt nhất quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, năm 2014, hai bên đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác.

Trong vận động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cơ quan nhà nước đã ký kết với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều chương trình, đề án vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào quần chúng để cùng thực hiện chương trình kinh tế - xã hội; đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân (thông qua tổ chức Mặt trận) trong quản lý nhà nước. Với trách nhiệm của mình, Mặt trận vận động nhân dân xây dựng các quy ước, quy chế trên địa bàn cư trú về các vấn đề liên quan đến đời sống, nghĩa vụ và lợi ích của công dân phù hợp với pháp luật; giám sát và kiến nghị đấu tranh chống tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, gây phiền hà cho dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của dân.

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, năm 2016, Chính phủ đã ký Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/10/2016 với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đó cũng là cơ sở pháp lý để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, xã hội để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Hàng năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều có văn bản đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia đề xuất nội dung để xây dựng chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều có văn bản đề xuất các nội dung cần giám sát, trong đó một số đề xuất đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn đưa vào dự kiến chương trình giám sát trình Quốc hội xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, theo đề nghị, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cử đại diện tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình giám sát các lĩnh vực đã thống nhất, giai đoạn 2016 - 2020. Qua phối hợp trong công tác giám sát, các cơ quan Nhà nước và Mặt trận có thêm thông tin, cơ sở thực tiễn để đánh giá được những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật; phát hiện và khắc phục những yếu kém, bất hợp lý trong công tác quản lý, điều hành… từ đó tìm các giải pháp khắc phục để từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường trách nhiệm của cơ quan chịu sự giám sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trong công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đầy đủ các bước, các quy trình lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên liên quan. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị góp ý, phản biện đối với nhiều dự án luật quan trọng và gửi kết quả góp ý, phản biện đến các cơ quan chủ trì soạn thảo. Nhiều ý kiến góp ý, phản biện của Mặt trận Tổ quốc được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu.

Trong xây dựng Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xem xét, tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Quốc hội thông qua ngày 9/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Nội dung của Luật đã cụ thể hóa đầy đủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc; thể chế hóa chủ trương của Đảng về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, tạo cơ sở pháp lý để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình trong công cuộc đổi mới đất nước.

Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trong 5 năm qua, sự phối hợp giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đã có bước phát triển và phát huy được hiệu quả tích cực trong việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng, trong hoạt động tăng cường đoàn kết, hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước; trong vận động, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ và trong một số hoạt động về thông tin tuyên truyền đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đảng đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, như: Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/11/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (thay thế Quy chế 295), trong đó đối tượng điều chỉnh bao gồm các đoàn thể và tổ chức nhân dân; Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần tạo khung pháp lý hoàn chỉnh hơn trong việc điều chỉnh các hoạt động đối ngoại liên quan đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến môi trường an ninh, phát triển của các quốc gia, đến phong trào nhân dân thế giới, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc đã góp phần giúp các bên hoàn thành các mục tiêu theo chức năng, nhiêm vụ được giao. Các cơ quan Nhà nước đã cùng với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Hàng năm, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các nước đã hỗ trợ Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương trong việc kết nối, cung cấp thông tin, phối hợp tổ chức các đoàn thăm và làm việc tại các nước. Cơ quan ngoại giao ở trong nước thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương trong việc kết nối, cung cấp thông tin và đón các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc; mời đại diện của Mặt trận tham dự, giao lưu với các bạn bè quốc tế tại các lễ kỷ niệm của các nước, các hội nghị quốc tế quan trọng… Qua đó, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ bạn bè và đối tác quốc tế.

Các cơ quan của Nhà nước đã tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế, tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động đa phương, đóng góp cho phong trào nhân dân khu vực và thế giới. Hàng năm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tổ chức xã hội khác đều cử đại diện tham dự và phát biểu đóng góp nhiều kinh nghiệm, sáng kiến mang tính xây dựng hòa bình, hợp tác, phát triển tại nhiều diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế và khu vực, trong đó Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự và phát biểu đóng góp nhiều sáng kiến tại các Phiên họp toàn thể Đại hội đồng Hiệp hội quốc tế về Hội đồng kinh tế, xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS).

Với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị1. Thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân, các đoàn thể, tổ chức nhân dân vận động, tranh thủ được nguồn lực đáng kể vật chất, tri thức, sự hỗ trợ của bạn bè và các đối tác quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh. Đồng hành với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, các đoàn thể và tổ chức nhân dân kiên trì công tác vận động bạn bè, đối tác ủng hộ nạn nhân, xoa dịu nỗi đau da cam. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được quan tâm triển khai thông qua các sản phẩm, phương tiện truyền thông và lồng ghép trong nhiều hoạt động đối ngoại nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế về chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam.

Tạo điều kiện về nguồn lực bảo đảm cho các hoạt động

Hàng năm, Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo phân bổ ngân sách được Quốc hội phê duyệt. Trong 5 năm qua, nhiều nội dung công tác mới của Mặt trận và cả những kiến nghị chính sách trước đó, về cơ bản đã được giải quyết, tạo thuận lợi cho Mặt trận, nhất là ở cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, trong đó cấp kinh phí hoạt động cho nhiều nội dung công tác mới, như: Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Quyết định 217 - QĐ/TW, Quyết định 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Trong thời gian tới, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến giám sát và phản biện xã hội, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đề cao và thực hiện tốt chế độ trách nhiệm trong hoạt động của hệ thống chính trị đối với quá trình tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung điều luật, quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Nguyễn Kim Thoa

ThS, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Dẫn nguồn: www.tapchimattran.vn)

Chú thích:

1. Tháng 4/2019, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình giao lưu hữu nghị nhân dân giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam với Chính hiệp các tỉnh Vân Nam, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc lần thứ nhất. Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới với nước Lào và Campuchia triển khai các hoạt động theo tinh thần Thông cáo chung và biên bản ghi nhớ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận các nước Lào và Campuchia.

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"