Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 8664970
Đang trực tuyến: 143
   Tiêu điểm
HỌP GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2020
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XX
THĂM VÀ HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Sơn Tịnh hỗ trợ 50 triệu đồng cho hộ nghèo mua bò giống
ĐOÀN KIỂM TRA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN BÌNH SƠN
Ngày đưa:  30/09/2019 12:06:36 AM
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộ Đức chủ động thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội

 Với phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân; trong 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộ Đức và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chủ động thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Trong đó, tập trung giám sát ở một số lĩnh vực như: việc huy động vốn đóng góp của nhân dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc triển khai Luật BHXH, Luật BHYT và thực hiện BHXH cho phụ nữ lao động nông thôn, BHYT toàn dân; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ”; việc triển khai thực hiện nội dung xây dựng thôn đạt và giữ chuẩn danh hiệu thôn văn hóa; tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở; việc thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Tại cơ sở, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát huy. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã – TT đã thực hiện 198 cuộc giám sát. Nhờ đó, hầu hết các công trình như đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã,… đều được giám sát và thi công đảm bảo chất lượng.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Mộ Đức theo Quyết định 217 trong thời gian qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm trong công tác Mặt trận, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp thu, thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là cấp cơ sở. Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở chưa sâu sát, kịp thời. Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số địa phương hoạt động còn mang tính hình thức, chưa chủ động.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ; thời gian tới MTTQ các cấp trong huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về quyền, trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ, đảm bảo đủ khả năng tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp không chỉ là một trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho MTTQ mà còn là dịp để MTTQ khẳng định vị thế, vai trò của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội./.

Bùi Thị Tin – Mặt trận Mộ Đức

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"