Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 8770484
Đang trực tuyến: 52
   Tiêu điểm
TIẾP NHẬN 50 TRIỆU ĐỒNG TỪ NHÓM THIỆN NGUYỆN TÌNH NGƯỜI QUẢNG NGÃI ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
NGHĨA HÀNH NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA TỪ NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CHUNG TAY HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÙNG BỊ CÁCH LI
Bình Sơn: Hỗ trợ người dân trong khu cách ly xã Bình Dương
MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới
Ngày đưa:  25/11/2019 09:27:35 AM
Phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

 (Mặt trận) - Thời gian qua, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đem lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động này đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và làm thay đổi hành vi của các chức sắc, đồng bào các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, đồng bào các tôn giáo hiện nay chiếm 27% dân số, trên 90% có nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào các tôn giáo có tinh thần yêu nước, sống gắn bó, đoàn kết, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 4 năm thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với 14 tôn giáo và 40 tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2015 - 2020) đã đạt kết quả bước đầu quan trọng. Việc tổ chức hội nghị toàn quốc nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp thống nhất hành động trong thời gian tới nhằm phát huy hơn nữa vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đưa đất nước phát triển bền vững. Với nhiều nỗ lực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai Chương trình

Sau khi Chương trình phối hợp được ký kết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 46/HD-MTTW-TNMT ngày 8/4/2016 hướng dẫn việc thực hiện Chương trình phối hợp, cụ thể hóa Nghị quyết số 02/NQ-ĐCT Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, đoàn kết các tôn giáo; thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp gồm: 1 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng ban, 1 đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban, Phó Giám đốc tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam), lãnh đạo cấp cao của 14 tôn giáo và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 tỉnh, thành phố thuộc 5 khu vực trong toàn quốc tham gia. Các tôn giáo đều có thông điệp, thông bạch, lời kêu gọi gửi các tổ chức cơ sở và các tín đồ để hưởng ứng Chương trình của Mặt trận và có các văn bản triển khai trong hệ thống tổ chức của từng tôn giáo.

Đã ký kết Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTQ-BTNMT ngày 26/12/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2017 - 2020; Chương trình phối hợp số 25/CTPH-MTTW-TCTV-TNMT ngày 8/11/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đoàn thể chính trị - xã hội về việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2017 - 2019. Các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động, thông qua các văn bản hướng dẫn, các huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo nắm vững và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố hoàn thành việc ký kết Chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo địa phương. Đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố ký kết Chương trình hoặc Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho hàng ngàn lượt chức sắc của Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, Tin Lành, tôn giáo Baha''i, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Jêsu Kitô (Mặc Môn) và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và phía Nam. Thực hiện lồng ghép đưa Chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào Chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và dành nguồn lực từ Chương trình này để hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm; cùng chuyên gia độc lập tiến hành khảo sát, xây dựng báo cáo đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng của các tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để chia sẻ kinh nghiệm, kết hợp nguồn lực của Nhà nước với nguồn lực xã hội hóa trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biện đổi khí hậu. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp trong “cứu trợ” người dân phòng, chống thiên tai, giảm thiểu tác hại.

Tuyên truyền, vận động, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện Chương trình cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể và cộng đồng tôn giáo

 Tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể, cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo nắm được nội dung và mục tiêu của Chương trình để có hành động cụ thể, qua đó thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường do bão, lụt, lũ quét, hạn hán, cháy rừng... xảy ra trước khi các cơ quan của Nhà nước, các tổ chức can thiệp giải quyết; cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ những người bị rủi ro thiên tai, dịch bệnh và những trường hợp gặp hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Nghiên cứu, hỗ trợ các tôn giáo xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình xuất sắc về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở tôn giáo; hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường trong các quy trình sản xuất, tổ chức cuộc sống như: sử dụng năng lượng tái tạo, ăn uống hợp vệ sinh, trồng và bảo vệ cây xanh nơi ở, nơi công cộng, cơ sở tôn giáo; không sử dụng những vật tư, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại, hay thực hiện quy trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, làm tăng cường độ của biến đổi khí hậu (chặt phá rừng, khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm quá mức, khai thác cát xây dựng bừa bãi, sử dụng chất cấm, chất kích thích trong chăn nuôi, chất bảo quản chế biến thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật trong nuôi trồng, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức 2 hội nghị “Triển khai Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại khu vực phía Bắc và phía Nam (tại tỉnh Quảng Ninh và Sóc Trăng); năm 2018 tổ chức 3 hội nghị “Triển khai Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại khu vực phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và phía Nam (tại tỉnh Nam Định, Bình Định và Hậu Giang). Cơ quan ngành Tài nguyên - Môi trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thực hiện các chương trình, các hoạt động về bảo vệ môi trường, huy động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, phát triển thành các phong trào về bảo vệ môi trường. Triển khai các mô hình điểm bảo vệ môi trường, lấy đó làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể, các chức sức, chức việc tôn giáo và đông đảo các tầng lớp nhân dân từ tỉnh đến cơ sở về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong nâng cao vai trò, thay đổi nhận thức của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bốn năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức thành viên để tăng cường các hoạt động tuyên tuyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể, nhất là cán bộ làm công tác tôn giáo của Mặt trận và cộng đồng tôn giáo, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các hoạt động tiêu biểu từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 4 lớp tập huấn với 292 lượt người tham dự. Năm 2016 phát động cuộc thi "Bảo vệ môi trường xanh trong tôn giáo"; Năm 2017 phát động Hội thi "Tôn giáo với môi trường xanh"; Năm 2018 phát động thi đua trong các tổ chức tôn giáo thông qua Hội thi "Tôn giáo với môi trường xanh, gắn giảm nghèo bền vững", góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, cổ vũ, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phát sóng và in trên ấn phẩm báo chí về kết quả Hội thi "Tôn giáo với môi trường xanh" năm 2017. Tỉnh Bạc Liêu: tuyên truyền được 4.219 cuộc với 153.443 lượt người dự; tổ chức 21 hội nghị tập huấn cho gần 2.000 lượt cán bộ làm công tác Mặt trận, các đoàn thể các cấp về công tác đảm bảo môi trường của người dân ở khu dân cư; tổ chức 3 cuộc mít tinh tuyên truyền ngày Môi trường thế giới, lồng ghép hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Ngày đa dạng sinh học có trên 11.708 người tham dự, hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực, như: treo trên 1.860 băng rôn, phát 20.000 tờ rơi, dán 2.400 tờ áp phích, trồng 4.000 cây xanh trên các tuyến đường huyện, thị xã, thành phố; tổ chức 4 lớp tập huấn triển khai mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ thành phân composit, trong đó có sự tham gia của các tôn giáo; đăng 768 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng về bảo vệ môi trường. Tại thành phố Hà Nội: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo tổ chức 197 hội nghị tuyên tuyền với 41.372 lượt người nghe. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã lồng ghép chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" nhằm đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền và in ấn, phát hành nhiều tờ rơi về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để phát đến các cơ sở thờ tự, Ban Công tác Mặt trận và các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

Đưa nội dung của Chương trình phối hợp vào Hướng dẫn công tác tôn giáo hàng năm, vào nội dung các Thư Chúc mừng các tôn giáo nhân dịp lễ trọng. Đồng thời, trong các dịp lễ trọng của các tôn giáo, trong hội nghị sơ, tổng kết hoạt động hàng năm của các tôn giáo hoặc trong các dịp thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và đề nghị các chức sắc tôn giáo tích cực vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện giữ vệ sinh, bớt xả rác, an toàn thực phẩm ngay trong các cơ sở tôn giáo và các lễ hội tôn giáo.

Hỗ trợ các tôn giáo xây dựng và phát huy các mô hình điểm, nhân lên cách làm sáng tạo

Từ xây dựng 3 mô hình điểm của Ban Chỉ đạo: Chùa Pháp Bảo (Thành phố Hồ Chí Minh); chùa Pháp Vân (Hà Nội); Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng Hải Đức (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, vận động và giúp đỡ các tổ chức tôn giáo xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đến nay đã có 1.014 mô hình trong toàn quốc. Nhiều tỉnh, các tôn giáo đã có nhiều những mô hình hiệu quả, cách làm hay, tiêu biểu như: tỉnh Bình Thuận với mô hình "Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu" vùng đồng bào theo đạo Bàlamôn; tỉnh Quảng Nam với mô hình tuyến đường tự quản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ sở thờ tự trên địa bàn xã Cẩm Thanh, xã Cẩm Kim, phường Minh An, phường Cẩm Châu, phường Cửa Đại; mô hình "Tổ đoàn kết tôn giáo với công tác bảo vệ môi trường" tại chùa Long Quang, thị trấn Núi Thành; mô hình"Cơ sở tôn giáo cảnh tịnh, thanh nhã và gương mẫu" của các tôn giáo trên địa bàn huyện Quế Sơn; mô hình khu dân cư "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" tại xã Bình lâm, huyện Hiệp Đức. Thành phố Cần Thơ với mô hình “Xử lý rác thải, xây dựng lò đốt rác, trồng cây xanh, bình chữa cháy” ở Hảo Hòa Tự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt; mô hình “Chủ động trong việc thu gom và xử lý rác thải đúng nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng nhiều cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; hạn chế khói nhang khi Phật tử lễ Phật; vệ sinh cảnh quan môi trường nơi tự viện, nơi ăn ở sinh hoạt để tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp” tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Tỉnh Lâm Đồng với mô hình "Giáo xứ An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp" của Giáo xứ Thánh Mẫu, phường 7; mô hình "Khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường" ở thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương; thành phố Hà Nội với mô hình "Chùa Xanh" bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại chùa Xuân Trạch, Đông Anh; mô hình xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, hạn chế đốt vàng mã trong các cơ sở thờ tự trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và huyện Sóc Sơn; mô hình tác hại của việc đốt rơm rạ và các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ bằng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ cung cấp chất dinh dưỡng cho đất đai tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện Đông Anh, huyện Đan Phượng. Tỉnh Đồng Tháp với mô hình "Câu lạc bộ Phật tử thu gom rác thải, xây dựng hố rác gia đình, làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa kiểng” "trồng cây xanh, thắp sáng đường quê, sử dụng nước hợp vệ sinh, xóa ao tù lắng đọng, thu gom, xử lý rác thải"; mô hình "Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, xây dựng tuyến đường bê tông hóa gắn với đèn đường, cột cờ, tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp" của đạo Cao Đài; mô hình "Câu lạc bộ Tín đồ Hội thánh tham gia xử lý rác thải, đường thông, hè thoáng" của đạo Tin Lành; mô hình "Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tham gia thực hiện thu gom rác thải, không vứt rác bừa bãi, không vứt xác động vật xuống sông, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường".

Phối hợp triển khai các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng của các tôn giáo liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong những năm qua, các tôn giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với những người nghèo, người gặp khó khăn trong cộng đồng dân cư khi gặp phải thiên tai; chia sẻ sự chăm sóc bằng vật chất cũng như tinh thần đối với những cá nhân, cộng đồng bị tổn thương. Công tác vận động và huy động các nguồn lực đa dạng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong và ngoài nước mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng, góp phần xã hội hóa các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu trợ.

Phối hợp giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

 Mặt trận Tổ quốc phối hợp cùng ngành Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và người dân ở cộng cồng tăng cường giám sát, phát hiện những vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình được Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt. Tỉnh Vĩnh Phúc: đã giám sát, phát hiện và phản ánh và đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính đối với một số cơ sở vi phạm; di dời 3 cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh Sóc Trăng: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng để cải thiện mức độ ô nhiễm do chất thải từ nhà máy và mùi hôi từ phế phẩm sản xuất đường. Tỉnh Đồng Nai: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã thành lập 4 đoàn giám sát, tổ chức 24 cuộc giám sát về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Qua giám sát đã có 38 kiến nghị trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, các kiến nghị này được đoàn giám sát gửi đến chính quyền, các cơ quan chức năng xem xét. Công tác quan trắc chất lượng môi trường đất, không khí, nước mặt và nước ngầm cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục ở một số tỉnh, thành phố để theo dõi, giám sát diễn biến chất lượng các thành phần môi trường, nhằm phục vụ cho công tác quán lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Một số vấn đề đặt ra

Thứ nhất, công tác phối hợp giữa Mặt trận và ngành Tài nguyên - Môi trường các cấp với các tổ chức tôn giáo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên, nhất là trong công tác phối hợp kiểm tra, giám việc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp.

Thứ hai, việc biên soạn, phát hành các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với các tôn giáo còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu, gây khó khăn cho việc tuyên truyền đến cộng đồng các tôn giáo. Các hoạt động hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng còn ít. Một số tổ chức tôn giáo mới chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của chức sắc, chức việc và tín đồ trong phạm vi cơ sở thờ tự, trong tôn giáo và khu dân cư nhất định, chưa phát động rộng rãi phong trào về bảo vệ môi trường trong quần chúng nhân dân; chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tôn giáo mình để trở thành một trong trào rộng khắp.

Thứ ba, việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp của các tôn giáo còn quá ít và chưa kịp thời, nhất là cho việc xây dựng các mô hình điểm và hoạt động truyền thông. Chưa có cơ chế khuyến khích các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phân loại rác tại nguồn cũng như chưa có hệ thống thu gom, xử lý rác đã được phân loại tại nguồn thích hợp, công tác xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất rắn chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, của Mặt trận và các tổ chức tôn giáo đối với các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường tuy đã được tăng cường, chỉ đạo quyết liệt, nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm, vẫn để tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để đất nước phát triển bền vững, đưa ra thông điệp rõ ràng: không đánh đổi môi trường để tăng trưởng kinh tế. Đối với Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả bước đầu về bảo vệ môi trường, nhưng cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường ở một số khu vực thành thị, nông thôn, khu công nghiệp và làng nghề; tài nguyên thiên nhiên vẫn còn bị khai thác quá mức, thiếu bền vững, việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá trình đô thị hoá, các thảm họa do thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu tăng cao, gây áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường. Theo cảnh báo của các chuyên gia môi trường quốc tế, trong 10 năm tới, GDP của Việt Nam có thể tăng gấp đôi, nhưng nếu không quan tâm đúng mức công tác bảo vệ môi trường, tính trung bình GDP cứ tăng 1% thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi khoảng 3% GDP. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, Việt Nam là một trong 5 nước đang và sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Giải pháp phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để Chương trình tiếp tục được triển khai và thực hiện đồng bộ, rộng khắp và có tính bền vững. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, phố biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đến các tầng lớp nhân dân, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát động, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của các chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo và quá trình tổ chức thực hiện, chương trình phối hợp có nội dung cụ thể, phù hợp có sơ, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và có kiểm tra, giám sát về hoạt động thì việc thực hiện Chương trình phối hợp thu được nhiều kết quả tích cực. Vì vậy, cần phải rà soát bổ sung nội dung mới, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Chương trình.

Hai là, tiếp tục vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xóa bỏ những tập quán, thói quen gây ô nhiễm môi trường, làm tăng biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp; tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các tôn giáo; hỗ trợ các tổ chức tôn giáo xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo, nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phối hợp vận động, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp các nguồn lực vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp hỗ trợ cho chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các tổ chức tôn giáo tiếp tục đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào hiến chương, điều lệ và chương trình hoạt động hàng năm, những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tôn giáo để triển khai tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nâng cao ý thức, hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đều biết Chương trình. Tuyên truyền trong các tôn giáo và nhân dân khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt, xây dựng và hình thành thói quen tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khuyến khích hỗ trợ thực hiện tăng trưởng xanh; tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về lợi ích của các sản phẩm dán nhãn sinh thái; các sản phẩm thân thiện môi trường. Hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc thi, các sáng kiến về môi trường, tuyên dương và khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Ba là, ngành Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, biên soạn, cung cấp kiến thức, các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với mỗi tôn giáo, để các tổ chức, cá nhân tôn giáo triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chức sắc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo. Đề xuất bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của Nhà nước, các nguồn tài trợ quốc tế để hỗ trợ các tổ chức tôn giáo thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của mỗi tổ chức tôn giáo theo nội dung đã cam kết. Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom, xử lý và tái chế góp phần ngăn chặn sự gia tăng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề tái chế. Thực hiện công khai các chỉ số về ô nhiễm, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường; hướng dẫn thống nhất phân loại rác thải sinh hoạt.

Bốn là, gắn việc thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với việc thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, với mục tiêu kiểm soát, hạn chế về cơ bản vào năm 2020, ngăn chặn và đẩy lùi vào năm 2030 xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học, kết hợp cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm bảo đảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước. Với các định hướng lớn cho công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến năm 2020 là phòng ngừa và kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường; cải tạo phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; đẩy mạnh cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; xây dựng năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Năm là, hướng dẫn các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các tổ chức tôn giáo vận động đồng bào có đạo và không có đạo đoàn kết, thi đua thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở cộng đồng dân cư, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, góp phần hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, cacbon thấp. Xây dựng các mô hình tự quản về môi trường ở khu dân cư, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Sáu là, quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân, góp ý xây dựng hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách và các văn bản pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đề nghị Chính phủ có cơ chế khuyến khích, chính sách ưu đãi đầu tư về vốn đối với các tổ chức, cá nhân, nhất là tín đồ các tôn giáo tham gia vào công tác thu gom và xử lý rác thải.

Ngô Sách Thực

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Dẫn nguồn: www.tapchimattran.vn

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"