Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 8665574
Đang trực tuyến: 66
   Tiêu điểm
HỌP GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2020
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XX
THĂM VÀ HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Sơn Tịnh hỗ trợ 50 triệu đồng cho hộ nghèo mua bò giống
ĐOÀN KIỂM TRA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN BÌNH SƠN
Ngày đưa:  29/06/2020 02:32:45 PM
Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 ở các đơn vị hành chính mới thuộc huyện Bình Sơn

 Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-MTTW-BTT ngày 02/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019 – 2020, Ban Thường trực Ủy  ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Bình Thanh, Bình Tân Phú và thị trấn Châu Ổ tổ chức Đại hội theo Điều lệ MTTQ Việt Nam và đúng thời gian quy định.

 

 

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thanh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội

Trong thời gian từ ngày 24 - 26/6/2020, MTTQ các xã, thị trấn sáp nhập đã hoàn thành việc Đại hội, hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại các Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã đảm bảo quy trình. Sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã của đơn vị hành chính mới sẽ làm văn bản, hồ sơ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn công nhận kết quả hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam theo quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Vân Tiên

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"