Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2998901
Đang trực tuyến: 345
   Tiêu điểm
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: KIỂM TRA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” VÀ QUỸ CỨU TRỢ CẤP HUYỆN NĂM 2017
Chùa Diệu Giác, huyện Bình Sơn tổ chức trao quà cho hộ nghèo huyện Sơn Tây.
Qũy “Vì người nghèo” thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ 29 bò giống sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn
Đức Phổ lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024
Hành Minh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ngày đưa:  13/12/2012 07:14:06 AM
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA VIII): Thêm sắc cho hoạt động công đoàn
Sau khi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) được ban hành, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, đưa nội dung xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vào sinh hoạt công đoàn và ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động với Sở Văn hoá thông tin, Sở Thể dục thể thao (nay là Sở VH,TT&DL) về "xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; phê phán những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội; cảnh giác, chống các âm mưu diễn biến hoà bình; phối hợp tổ chức các cuộc liên hoan, hội thao, hội diễn, tạo đợt sinh hoạt vui tươi, lành mạnh, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất; thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong tổ chức việc cưới, tang, lễ hội, xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa...
5 đức tính của con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới được cụ thể hóa thông qua phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Tập trung xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, có tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, có nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, tinh thần dân tộc, đấu tranh chống sự xâm lược của các sản phẩm văn hóa độc hại, lai căn và các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Huy động các nguồn lực, phát triển các nguồn quỹ xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, tạo các đợt sinh hoạt sôi nổi, rông khắp, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, góp phần làm chuyển biến trong nhận thức, hành động của CNVCLĐ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong công việc chuyên môn, trong cuộc sống đời thường. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Xây dựng môi trường văn hóa, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ và liên hoan cơ quan văn hoá cấp tỉnh. Đến nay, hầu hết các CĐCS trên địa bàn tỉnh đều có đội nghệ thuật quần chúng, hoạt động vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nhiều hội thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức dưới hình thức sân khấu hoá đã góp phần nâng cao nhận thức thẩm mỹ, bồi dưỡng đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ. Hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên với các bộ môn: thi đấu cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia. Có 95% cơ quan, trên 92% gia đình CNVCLĐ đạt chuẩn văn hoá hàng năm. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phát hành tài liệu, tờ rơi về công tác dân số, KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội. Vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng các quỹ: Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Mái ấm Công đoàn, khuyến học khuyến tài, ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, nhận phụng dưỡng 235 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng...
Những nỗ lực của các cấp Công đoàn trong tỉnh trong suốt 15 năm qua đã góp phần xây dựng hình ảnh mới về CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, xét trên bình diện rộng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của các cấp Công đoàn trong tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc tăng cường nguồn lực, phương tiện cho hoạt động văn hoá chưa tương xứng với sự phát triển của CNVCLĐ. Việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người, xây dựng cơ quan văn hoá chưa đi vào thực chất. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá cho CNVCLĐ trẻ, công nhân, lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa thường xuyên. Còn một bộ phận cán bộ, CNVCLĐ phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống. Việc xây dựng các thiết chế văn hoá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, KKT Dung Quất chưa được các cấp, các ngành quan tâm.
Quang Tuyến
   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"