ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM, HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2014
Ngày đưa:  23/07/2014 06:09:27 PM In bài
Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn thành phố; trên cơ sở đó, các ngành, các địa phương có kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể nhằm  đẩy lùi, tiến tới xoá bỏ tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS ra khỏi đời sống xã hội. Tối ngày 21/7/2014, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Công an, Thành Đoàn, Hội LHPN, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng LĐTB&XH và Đài truyền thanh, Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền điểm “Phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV/AIDS” tại phường Trương Quang Trọng.
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ và nhân dân phường đã được phổ biến, quán triệt về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các văn bản hướng dẫn của các ngành, tổ chức nhằm khẳng định trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, của gia đình trong công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; Tuyên truyền về bản chất, tác hại của ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS   đối với mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng; Tuyên truyền, hướng dẫn cách phát hiện sớm và các biện pháp giáo dục, xử lý hành vi có liên quan đến tệ nạn mại dâm, ma tuý; Cung cấp thông tin liên quan đến công tác cai nghiện, chữa trị, phục hồi sau cai nghiện cho người nghiện và gia đình để giúp họ có nhiều cơ hội chữa trị và tái hoà nhập cộng đồng; thông tin về thực trạng của tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian qua…
Quang cảnh buổi tuyên truyền tại phường Trương Quang Trọng
Đợt tuyên truyền diễn ra từ ngày 7/7 đến ngày 4/8/2014 tại 07 xã, phường được chọn làm điểm: xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Tịnh Hòa, Nghĩa An, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ và phường Trương Quang Trọng và tổ chức thực hiện xây dựng điểm của tỉnh về Chương trình xã phường không có tệ nạn mại dâm tại phường Nghĩa Lộ và xã Tịnh Ấn Tây.
                                                                       Mộc Miên

Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi