Trà Bồng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đưa:  11/04/2019 02:25:53 PM In bài

 Ngày 8/4/2019, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Bồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức tại Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hòa - phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Minh Long- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Bắc – phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Trần Ngọc Sanh – phó Chủ tịch HĐND huyện; Mẹ VNAH Võ Thị Đương và 174 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Đây là Đại hội được tỉnh chọn làm điểm Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện miền núi, hải đảo.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Trà Bồng tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đem lại nhiều kết quả, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn mới phong trào “Trà Bồng chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Trà Bồng chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, có trên 400 hộ gia đình tự nguyện hiến trên 31.500m2 đất và hàng ngàn ngày công để làm đường bê tông nông thôn. Đđến cuối năm 2018, huyện đã có 1 xã về đích nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới trung bình là 11,11 tiêu chí, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi của huyện. Đến cuối năm 2018, toàn huyện đã xây dựng được 5 nhà văn hóa xã, 20/55 nhà văn hóa thôn, 1 xã có khu thể thao đạt chuẩn. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo gần 11 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 268 ngôi nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 5 tỉ 500 triệu đồng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Long – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Hòa – phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành quả đạt được của Ủy ban MTTQ huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; đổi mới các mặt công tác…

 Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 55 vị; cử Ban Thường trực gồm 4 vị. Ông Lê Kim Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng khóa X nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử 11 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Duy Khanh


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi