Họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đưa:  30/07/2020 08:00:54 AM In bài

 Vào chiều ngày 28/7/2020, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bá Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp gồm các Phó Trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và các phóng viên Báo Quảng Ngãi đến dự, đưa tin.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo tỉnh đã thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Quảng Ngãi để các thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh tham gia góp ý nhằm hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bá Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu ý kiến và yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, quan tâm thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy chế và phối hợp thực hiện tốt chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020./.

                                                                             Tin, ảnh: Kim Thủy


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi