Phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19
Ngày đưa:  23/09/2021 11:19:31 AM In bài
Sáng ngày 22/9/2021, Phổ Văn đã triển khai làm 100 hũ thịt muối mắm với kinh phí 12 triệu đồng. Số nhu yếu phẩm này sẽ chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã để chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh.

 Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ; chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể phường Phổ Văn đã phối hợp vận động ủng hộ và triển khai làm nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân Đức Phổ đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, sáng ngày 22/9/2021, Phổ Văn đã triển khai làm 100 hũ thịt muối mắm với kinh phí 12 triệu đồng. Số nhu yếu phẩm này sẽ chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã để chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Phổ Văn cũng đã phối hợp với Hội đồng hương Phổ Văn tại thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi, hỗ trợ người dân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh  01 tấn gạo, 100 lít nước mắm Nam Ngư, 100 lít dầu và 02 chuyến xe 0 đồng để vận chuyển nhu yếu phẩm vào thành phố Hồ Chí Minh, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; chính quyền, Mặt trận và các, hội đoàn thể phường Phổ Văn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, vận động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn phường và các địa phương khác. (LD)


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi