Hội nghị tổng kết “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2008-2012 tổ chức tại Đà Nẵng
Ngày đưa:  04/12/2012 05:32:46 PM In bài
Ngày 26/11/2012 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2008-2012; triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị định của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1070/KHLT/BYT-UBTWMTTQVN-BVHTTDL ngày 07/10/2008 của Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012 và một số tham luận của các địa phương; nghe triển khai Chương trình phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2020 và chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp; nghe triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; nghe triển khai Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng Bằng khen. Riêng tỉnh ta, Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm xã Phổ Văn và đồng chí Nguyễn Thành Được, Trạm trưởng Trạm y tế xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ đã được Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trongviệc triển khai thực hiện phong trào tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2008-2012./. (LVS)


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi