STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 5/2/2013 Quyết định số 199/QĐ-BVĐ ngày 30/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 12 năm 2013
2 5/2/2013 Quyết định số 200/QĐ-BVĐ ngày 30/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 13 năm 2013
3 5/2/2013 Quyết định số 201/QĐ-BVĐ ngày 30/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 14 năm 2013
4 5/2/2013 Quyết định số 202/QĐ-BVĐ ngày 30/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 15 năm 2013
5 5/2/2013 Quyết định số 203/QĐ-BVĐ ngày 30/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 16 năm 2013
6 5/2/2013 Quyết định số 204/QĐ-BVĐ ngày 01/02/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 17 năm 2013
7 5/2/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 04/02 - 09/02/2013
8 29/1/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 21/01 - 09/02/2013
9 25/1/2013 Quyết định số 195/QĐ-BVĐ ngày 22/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 08 năm 2013
10 25/1/2013 Quyết định số 196/QĐ-BVĐ ngày 24/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 09 năm 2013
11 25/1/2013 Quyết định số 197/QĐ-BVĐ ngày 24/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 10 năm 2013
12 25/1/2013 Quyết định số 54/QĐ-BCT ngày 21/01/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại sản xuất nông nghiệp do hạn
13 18/1/2013 Quyết định số 192/QĐ-BVĐ ngày 16/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 05 năm 2013
14 18/1/2013 Quyết định số 193/QĐ-BVĐ ngày 16/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 06 năm 2013
15 18/1/2013 Kế hoạch số 146/KH-BTT ngày 18/01/2013 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về thăm, tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013
16 16/1/2013 Công văn số 1435/CV-BTT ngày 14/01/2013 v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ và mùa Lễ hội xuân 2013.
17 15/1/2013 Quyết định số 53/QĐ-BCT ngày 28/12/2012 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ hộ gia đình có người bị chết trên sông do gió lớn gây ra ngày 28/10/2012
18 15/1/2013 Quyết định số 187/QĐ-BVĐ ngày 28/12/2012 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 106 năm 2012
19 15/1/2013 Quyết định số 188/QĐ-BVĐ ngày 04/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 01 năm 2013
20 15/1/2013 Quyết định số 189/QĐ-BVĐ ngày 08/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 02 năm 2013
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10