STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 10/12/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 09/12 - 14/12/2013
2 10/12/2013 Quyết định số 289/QĐ-BVĐ ngày 26/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 102 năm 2013
3 10/12/2013 Quyết định số 292/QĐ-BVĐ ngày 02/12/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 105 năm 2013
4 10/12/2013 Quyết định số 293/QĐ-BVĐ ngày 05/12/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 106 năm 2013
5 10/12/2013 Quyết định số 294/QĐ-BVĐ ngày 06/12/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 107 năm 2013
6 3/12/2013 Thông báo số 163/TB-MTTQ-BTT ngày 02/11/2013 V/v tổ chức Lễ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng lại nhà ở và gạo cứu trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt năm 2013 gây ra
7 3/12/2013 Quyết định số 281/QĐ-BVĐ ngày 05/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 94 năm 2013
8 3/12/2013 Quyết định số 76/QĐ-BCT ngày 08/11/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh V/v hỗ trợ 01 người chết do bị nước cuốn trôi do hoàn lưu cơn bão số 10 gây ra
9 3/12/2013 Quyết định số 282/QĐ-BVĐ ngày 11/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 95 năm 2013
10 3/12/2013 Quyết định số 283/QĐ-BVĐ ngày 11/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 96 năm 2013
11 3/12/2013 Quyết định số 284/QĐ-BVĐ ngày 14/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 97 năm 2013
12 3/12/2013 Quyết định số 77/QĐ-BCT ngày 14/11/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh V/v hỗ trợ 01 người chết do bị nước cuốn trôi do hoàn lưu cơn bão số 10 gây ra
13 3/12/2013 Quyết định số 78/QĐ-BCT ngày 15/11/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh V/v hỗ trợ 999 lao động trên các tàu thuyền ở xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa bị ảnh hưởng thiên tai năm 2013
14 3/12/2013 Quyết định số 285/QĐ-BVĐ ngày 18/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 98 năm 2013
15 3/12/2013 Quyết định số 286/QĐ-BVĐ ngày 22/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 99 năm 2013
16 3/12/2013 Quyết định số 287/QĐ-BVĐ ngày 22/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 100 năm 2013
17 3/12/2013 Quyết định số 288/QĐ-BVĐ ngày 22/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 101 năm 2013
18 3/12/2013 Quyết định số 290/QĐ-BVĐ ngày 27/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 103 năm 2013
19 3/12/2013 Quyết định số 291/QĐ-BVĐ ngày 27/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 104 năm 2013
20 11/11/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 11/11 - 17/11/2013
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10