STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 6/11/2013 Quyết định số 75/QĐ-BCT ngày 25/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh V/v hỗ trợ các hộ nghèo tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng bị thiệt hại do bão số 11 từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN tỉnh Bình Dương
2 6/11/2013 Quyết định số 279/QĐ-BVĐ ngày 31/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 92 năm 2013
3 6/11/2013 Quyết định số 280/QĐ-BVĐ ngày 05/11/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 93 năm 2013
4 4/11/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 04/11 - 09/11/2013
5 30/10/2013 Quyết định số 275/QĐ-BVĐ ngày 21/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 88 năm 2013
6 30/10/2013 Quyết định số 276/QĐ-BVĐ ngày 21/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 89 năm 2013
7 30/10/2013 Quyết định số 277/QĐ-BVĐ ngày 24/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 90 năm 2013
8 30/10/2013 Quyết định số 278/QĐ-BVĐ ngày 25/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 91 năm 2013
9 30/10/2013 Quyết định số 72/QĐ-BCT ngày 25/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh V/v hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013
10 30/10/2013 Quyết định số 73/QĐ-BCT ngày 25/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh V/v hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013
11 30/10/2013 Quyết định số 74/QĐ-BCT ngày 25/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh V/v hỗ trợ tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013
12 29/10/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 28/10 - 01/11/2013
13 22/10/2013 Công văn số 1839/MTTQ-BTT ngày 16/10/2013 V/v tuyên truyền không vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
14 22/10/2013 Công văn số 1849/MTTQ-BTT ngày 18/10/2013 V/v tuyên truyền các giải pháp bảo đảm TTATGT những tháng cuối năm 2013.
15 22/10/2013 Quyết định số 69/QĐ-BCT ngày 16/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh V/v hỗ trợ 01 người chết bị nước cuốn trôi do hoàn lưu của cơn bão số 10 gây ra.
16 22/10/2013 Quyết định số 273/QĐ-BVĐ ngày 16/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 86 năm 2013
17 22/10/2013 Quyết định số 274/QĐ-BVĐ ngày 16/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 87 năm 2013
18 21/10/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 21/10 - 25/10/2013
19 19/10/2013 Công văn số 1854/MTTQ-BTT ngày 18/10/2013 V/v rà soát, báo cáo các đối tượng bị hại do bão lũ trong thời gian qua.
20 15/10/2013 Quyết định số 64/QĐ-BCT ngày 14/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10