STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 15/10/2013 Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 14/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013
2 15/10/2013 Quyết định số 66/QĐ-BCT ngày 14/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v hỗ trợ tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013
3 15/10/2013 Quyết định số 67/QĐ-BCT ngày 14/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013
4 15/10/2013 Quyết định số 68/QĐ-BCT ngày 14/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013
5 15/10/2013 Quyết định số 270/QĐ-BVĐ ngày 14/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 83 năm 2013
6 15/10/2013 Quyết định số 271/QĐ-BVĐ ngày 14/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 84 năm 2013
7 15/10/2013 Quyết định số 272/QĐ-BVĐ ngày 14/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 85 năm 2013
8 14/10/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 14/10 - 19/10/2013
9 10/10/2013 Quyết định số 269/QĐ-BVĐ ngày 03/10/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 82 năm 2013
10 10/10/2013 Điện thoại liên hệ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
11 1/10/2013 Quyết định số 268/QĐ-BVĐ ngày 30/9/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 81 năm 2013
12 30/9/2013 Quyết định số 62/QĐ-BCT ngày 27/9/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v hỗ trợ 01 người bị chết do sét đánh gây ra ngày 29/6/2013 ở KDC An Thạnh 1, thôn Lệ Thủy, xã Bình Tri, huyện Bình Sơn, tỉnh Q
13 30/9/2013 Quyết định số 63/QĐ-BCT ngày 27/9/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v hỗ trợ tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai
14 30/9/2013 Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013)
15 30/9/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 30/9 - 04/10/2013
16 26/9/2013 Quyết định số 61/QĐ-BCT ngày 20/9/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v hỗ trợ tiểu thương kinh doanh tại Trung tâm Thương mại tỉnh Hải Dương bị thiệt hại do hỏa hoạn
17 26/9/2013 Quyết định số 265/QĐ-BVĐ ngày 20/9/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 78 năm 2013
18 26/9/2013 Quyết định số 266/QĐ-BVĐ ngày 20/9/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 79 năm 2013
19 23/9/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 23/9 - 27/9/2013
20 18/9/2013 Quyết định số 264/QĐ-BVĐ ngày 17/9/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 77 năm 2013
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10