STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 16/9/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 16/9 - 20/9/2013
2 13/9/2013 Thông báo Chương trình làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.
3 13/9/2013 Quyết định số 263/QĐ-BVĐ ngày 12/9/2013 của BVĐ "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 76 năm 2013
4 13/9/2013 Quyết định số 262/QĐ-BVĐ ngày 10/9/2013 của BVĐ "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 75 năm 2013
5 11/9/2013 Kết nối những tấm lòng số 108
6 11/9/2013 Kết nối những tấm lòng số 109
7 9/9/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 09/9 - 13/9/2013
8 6/9/2013 Quyết định số 259/QĐ-BVĐ ngày 30/8/2013 của BVĐ "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 72 năm 2013
9 6/9/2013 Quyết định số 260/QĐ-BVĐ ngày 06/9/2013 của BVĐ "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 73 năm 2013
10 6/9/2013 Quyết định số 261/QĐ-BVĐ ngày 06/9/2013 của BVĐ "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 74 năm 2013
11 31/8/2013 Quyết định số 254/QĐ-BVĐ ngày 19/8/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 67 năm 2013
12 31/8/2013 Quyết định số 255/QĐ-BVĐ ngày 21/8/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 68 năm 2013
13 31/8/2013 Quyết định số 256/QĐ-BVĐ ngày 23/8/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 69 năm 2013
14 31/8/2013 Quyết định số 258/QĐ-BVĐ ngày 28/8/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 71 năm 2013
15 28/8/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 26/8 - 30/8/2013
16 19/8/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 19/8 - 23/8/2013
17 15/8/2013 Quyết định số 252/QĐ-BVĐ ngày 12/8/2013 của BVĐ "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 64 năm 2013
18 15/8/2013 Quyết định số 253/QĐ-BVĐ ngày 12/8/2013 của BVĐ "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 66 năm 2013
19 14/8/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 12/8 - 16/8/2013
20 12/8/2013 Thông tri số 03/TT-MTTQ-BTT ngày 09/8/2013 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 201
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10