STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 9/8/2013 Quyết định số 251/QĐ-BVĐ ngày 05/8/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 64 năm 2013
2 9/8/2013 Quyết định số 61/QĐ-BCT ngày 05/8/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 01 người bị chết do mưa lũ gây ra ngày 20/7/2013 ở thôn Làng Ren, xã Long Môn, huyện Minh Lon
3 7/8/2013 Quyết định số 249/QĐ-BVĐ ngày 31/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 62 năm 2013
4 7/8/2013 Quyết định số 250/QĐ-BVĐ ngày 31/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 63 năm 2013
5 2/8/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 05/8 - 09/8/2013
6 29/7/2013 Quyết định số 245/QĐ-BVĐ ngày 23/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 58 năm 2013
7 29/7/2013 Quyết định số 246/QĐ-BVĐ ngày 24/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 59 năm 2013
8 29/7/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 29/7 - 02/8/2013
9 29/7/2013 Quyết định số 247/QĐ-BVĐ ngày 29/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 60 năm 2013
10 29/7/2013 Quyết định số 248/QĐ-BVĐ ngày 29/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 61 năm 2013
11 23/7/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 22/7 - 26/7/2013
12 16/7/2013 Quyết định số 243/QĐ-BVĐ ngày 09/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 56 năm 2013
13 16/7/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 15/7 - 20/7/2013
14 16/7/2013 Quyết định số 244/QĐ-BVĐ ngày 15/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 57 năm 2013
15 4/7/2013 Quyết định số 241/QĐ-BVĐ ngày 02/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 54 năm 2013
16 4/7/2013 Quyết định số 242/QĐ-BVĐ ngày 03/7/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 55 năm 2013
17 28/6/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 01/7 - 14/7/2013
18 28/6/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 24/6 - 29/6/2013
19 28/6/2013 Quyết định số 238/QĐ-BVĐ ngày 17/6/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 51 năm 2013
20 28/6/2013 Quyết định số 239/QĐ-BVĐ ngày 27/6/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 52 năm 2013
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10