STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 28/6/2013 Quyết định số 240/QĐ-BVĐ ngày 28/6/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 53 năm 2013
2 17/6/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 17/6 - 21/6/2013
3 12/6/2013 Quyết định số 236/QĐ-BVĐ ngày 11/6/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 49 năm 2013
4 12/6/2013 Quyết định số 237/QĐ-BVĐ ngày 11/6/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 50 năm 2013
5 10/6/2013 Quyết định số 58/QĐ-BCT ngày 06/6/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ ngư dân Trần Văn Dũng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
6 10/6/2013 Quyết định số 59/QĐ-BCT ngày 06/6/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ ngư dân Trần Văn Quang ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
7 10/6/2013 Quyết định số 235/QĐ-BVĐ ngày 06/6/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 48 năm 2013
8 10/6/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 10/6 - 14/6/2013
9 6/6/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 03/6 - 08/6/2013
10 4/6/2013 Quyết định số 234/QĐ-BVĐ ngày 03/6/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 47 năm 2013
11 27/5/2013 Quyết định số 232/QĐ-BVĐ ngày 20/5/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 45 năm 2013
12 27/5/2013 Quyết định số 233/QĐ-BVĐ ngày 24/5/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 46 năm 2013
13 27/5/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 27/5 - 01/6/2013
14 21/5/2013 Quyết định số 229/QĐ-BVĐ ngày 13/5/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 42 năm 2013
15 21/5/2013 Quyết định số 230/QĐ-BVĐ ngày 14/5/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 43 năm 2013
16 21/5/2013 Quyết định số 231/QĐ-BVĐ ngày 16/5/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 44 năm 2013
17 20/5/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 20/5 - 25/5/2013
18 13/5/2013 Kế hoạch số 165/KH-MTTQ-BTT ngày 08/5/2013 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà cho các tổ chức, cá nhân nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2557 và An cư kiết hạ năm 201
19 10/5/2013 Quyết định số 227/QĐ-BVĐ ngày 07/5/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 40 năm 2013
20 10/5/2013 Quyết định số 228/QĐ-BVĐ ngày 07/5/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 41 năm 2013
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10