STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 10/5/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 13/5 - 19/5/2013
2 7/5/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 06/5 - 10/5/2013
3 3/5/2013 Quyết định số 226/QĐ-BVĐ ngày 25/4/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 39 năm 2013
4 2/5/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 29/4 - 04/5/2013
5 26/4/2013 Quyết định số 224/QĐ-BVĐ ngày 23/4/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 37 năm 2013
6 26/4/2013 Quyết định số 225/QĐ-BVĐ ngày 23/4/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 38 năm 2013
7 23/4/2013 Hướng dẫn số 49/HD-MT-BTT ngày 17/4/2013 về việc giúp đỡ Ban Trị sự Phật giáo các huyện – Thành phố tổ chức lễ Phật đản PL.2557 và An cư Kiết hạ 2013
8 22/4/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 22/4 - 30/4/2013
9 17/4/2013 Quyết định số 222/QĐ-BVĐ ngày 12/4/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 35 năm 2013
10 17/4/2013 Quyết định số 57/QĐ-BCT ngày 15/4/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 02 người bị thương do dông sét gây ra ngày 31/3/2013 ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
11 17/4/2013 Quyết định số 223/QĐ-BVĐ ngày 15/4/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 36 năm 2013
12 16/4/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 15/4 - 21/4/2013
13 10/4/2013 Quyết định số 220/QĐ-BVĐ ngày 09/4/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 33 năm 2013
14 10/4/2013 Quyết định số 221/QĐ-BVĐ ngày 09/4/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 34 năm 2013
15 9/4/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 08/4 - 12/4/2013
16 8/4/2013 Quyết định số 219/QĐ-BVĐ ngày 02/4/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 32 năm 2013
17 3/4/2013 Quyết định số 216/QĐ-BVĐ ngày 26/3/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 29 năm 2013
18 3/4/2013 Quyết định số 217/QĐ-BVĐ ngày 29/3/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 30 năm 2013
19 3/4/2013 Quyết định số 218/QĐ-BVĐ ngày 02/4/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 31 năm 2013
20 1/4/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 01/4 - 07/4/2013
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10