STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 22/3/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 25/3 - 29/3/2013
2 22/3/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 18/3 - 24/3/2013
3 20/3/2013 Quyết định số 215/QĐ-BVĐ ngày 18/3/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 28 năm 2013
4 20/3/2013 Quyết định số 55/QĐ-BCT ngày 18/3/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 29 người bị thương là người Quảng Ngãi trong vụ tai nạn giao thông ngày 08/3/2013
5 20/3/2013 Quyết định số 56/QĐ-BCT ngày 18/3/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi V/v phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 08 gia đình có người bị chết thường trú tại Quảng Ngãi trong vụ tai nạn giao thông
6 13/3/2013 Quyết định số 214/QĐ-BVĐ ngày 11/3/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 27 năm 2013
7 12/3/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 11/3 - 16/3/2013
8 8/3/2013 Quyết định số 213/QĐ-BVĐ ngày 05/3/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 26 năm 2013
9 5/3/2013 Quyết định số 212/QĐ-BVĐ ngày 26/02/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 25 năm 2013
10 4/3/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 04/3 - 08/3/2013
11 25/2/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 25/02 - 03/3/2013
12 21/2/2013 Quyết định số 210/QĐ-BVĐ ngày 08/02/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 23 năm 2013
13 21/2/2013 Quyết định số 211/QĐ-BVĐ ngày 19/02/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 24 năm 2013
14 20/2/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 18/02 - 24/02/2013
15 9/2/2013 Quyết định số 205/QĐ-BVĐ ngày 04/02/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 18 năm 2013
16 9/2/2013 Quyết định số 206/QĐ-BVĐ ngày 05/02/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 19 năm 2013
17 9/2/2013 Quyết định số 207/QĐ-BVĐ ngày 05/02/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 20 năm 2013
18 9/2/2013 Quyết định số 208/QĐ-BVĐ ngày 05/02/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 21 năm 2013
19 9/2/2013 Quyết định số 209/QĐ-BVĐ ngày 05/02/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 22 năm 2013
20 5/2/2013 Quyết định số 198/QĐ-BVĐ ngày 28/01/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 11 năm 2013
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10