STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 25/12/2014 Quyết định số 38/QĐ-BVĐ ngày 08/12/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 87 năm 2014
2 25/12/2014 Quyết định số 39/QĐ-BVĐ ngày 08/12/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 88 năm 2014
3 25/12/2014 Quyết định số 33/QĐ-BCT ngày 09/12/2014 của Ban Cứu trợ tỉnh về việc phân bổ Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 80 hộ có nhà bị hư hỏng do lũ lụt cuối năm 2013 từ nguồn Quỹ Cứu trợ Trung ương
4 25/12/2014 Quyết định số 40/QĐ-BVĐ ngày 10/12/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 89 năm 2014
5 25/12/2014 Quyết định số 41/QĐ-BVĐ ngày 15/12/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 90 năm 2014
6 25/12/2014 Quyết định số 42/QĐ-BVĐ ngày 15/12/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 91 năm 2014
7 25/12/2014 Quyết định số 43/QĐ-BVĐ ngày 17/12/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 92 năm 2014
8 9/12/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 08/12 - 12/12/2014
9 9/12/2014 Quyết định số 36/QĐ-BVĐ ngày 25/11/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 85 năm 2014
10 9/12/2014 Quyết định số 37/QĐ-BVĐ ngày 28/11/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 86 năm 2014
11 9/12/2014 Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 04/12/2014 của Ban Cứu trợ tỉnh về việc phân bổ Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Thanh Lan ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn
12 1/12/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 01/12 - 05/12/2014
13 27/11/2014 Quyết định số 34/QĐ-BVĐ ngày 17/11/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 83 năm 2014
14 27/11/2014 Quyết định số 30/QĐ-BCT ngày 19/11/2014 của Ban Cứu trợ tỉnh về việc phân bổ Quỹ để hỗ trợ gia đình cô giáo Đặng Thị Thu ở KDC Vạn An, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn bị chết đuối nước do
15 27/11/2014 Quyết định số 35/QĐ-BVĐ ngày 20/11/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 84 năm 2014
16 27/11/2014 Quyết định số 31/QĐ-BCT ngày 21/11/2014 của Ban Cứu trợ tỉnh về việc phân bổ Quỹ để hỗ trợ gia đình ông Phạm Duy Phước bị chết trên biển do gió chướng gây ra trong lúc hành nghề mành ruốt tại vùng biể
17 27/11/2014 Quyết định số 36/QĐ-BVĐ ngày 25/11/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 85 năm 2014
18 24/11/2014 Quyết định số 21/QĐ-MTTQ-BTT ngày 08/10/2014 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
19 21/11/2014 Quyết định số 33/QĐ-BVĐ ngày 11/11/2014 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 82 năm 2014
20 21/11/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 24/11- 29/11/2014
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10