STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 2162/MTTQ-BTT 29/7/2022 V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2022
2 289/BC-MTTQ-BTT 1/7/2021 Báo cáo nhanh kết quả đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tính đến ngày 30/6/2021
3 289/BC-MTTQ-BTT 1/7/2021 Danh sách cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký và ủng hộ quỹ phòng, chống dịch covid-19 tính đến ngày 30/6/2021
4 130/KH-MTTQ-BTT 10/6/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế hợp tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh
5 1215/MTTQ-BTT 10/6/2021 Danh sách các cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 (tính đến ngày 09/6/2021)
6 TKG 2/6/2021 Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19"
7 126/KH-MTTQ-BTT 13/5/2021 126 Kế hoạch Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021
8 1138/MTTQ-BTT 13/5/2021 1138 Công văn vv chuẩn bị nhân sự giới thiệu Hội thẩm TAND cấp huyện
9 1067/MTTQ-BTT 12/4/2021 V/v xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 2021
10 1064/MTTQ-BTT 12/4/2021 Về việc đăng ký thông báo khám và phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị khuyết tật
11 45/QĐ-BCT 2/4/2021 QUYẾT ĐỊNH phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh từ nguồn Ban Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ các trường học khắc phục hậu quả thiên tai
12 1062/MTTQ-BTT 2/4/2021 Về việc phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,mục tiêu, nhiệm vụ, giái pháp năm 2021
13 1059/MTTQ-BTT 2/4/2021 V/v triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021
14 1058/MTTQ-BTT 2/4/2021 V/v phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2021
15 1057/MTTQ-BTT 2/4/2021 V/v triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên
16 1057/MTTQ-BTT 2/4/2021 1057 V/v triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên
17 1056/MTTQ-BTT 2/4/2021 1056 Công văn V/v triển khai tuyên truyền thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”
18 1055/MTTQ-BTT 1/4/2021 1055 Công văn V/v triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2021
19 43/HD-MTTQ-BTT 31/3/2021 43 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
20 119/KH-MTTQ-BTT 31/3/2021 119 Kế hoạch Vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2021
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10