Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số : Công văn số 1849/MTTQ-BTT ngày 18/10/2013 V/v tuyên truyền các giải pháp bảo đảm TTATGT những tháng cuối năm 2013.
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 22/10/2013
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: