Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Quyết định số : Quyết định số 74/QĐ-BCT ngày 25/10/2013 của Ban Cứu trợ tỉnh V/v hỗ trợ tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 30/10/2013
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Quyết định
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: