Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Quyết định số : Quyết định số 295/QĐ-BVĐ ngày 07/12/2013 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh về việc phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 108 năm 2013
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 18/12/2013
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Quyết định
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: