Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 126/KH-MTTQ-BTT: 126 Kế hoạch Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021
Số/Ký hiệu: 126/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 13/5/2021
Người ký: Võ Thanh An
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: