Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số TKG: Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19"
Số/Ký hiệu: TKG
Ngày ban hành: 2/6/2021
Người ký: .
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: