Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 1215/MTTQ-BTT: Danh sách các cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 (tính đến ngày 09/6/2021)
Số/Ký hiệu: 1215/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 10/6/2021
Người ký: Bùi Đức Thọ
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: