Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 130/KH-MTTQ-BTT: Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế hợp tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 130/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 10/6/2021
Người ký: Bùi Đức Thọ
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: