Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 2162/MTTQ-BTT: V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2022
Số/Ký hiệu: 2162/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/7/2022
Người ký: Trần Hòa
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: