Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 2258/MTTQ-BTT: V/v triển khai thực hiện 06 Chương trình chuyên đề và quy định về đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 2258/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 13/9/2022
Người ký: Bùi Đức Thọ
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: