Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 2291/MTTQ-BTT: V/v đẩy mạnh hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
Số/Ký hiệu: 2291/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 26/9/2022
Người ký: Nguyễn Bá Minh
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: