Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 2298/MTTQ-BTT: V/v rà soát, kiểm tra, thống kê nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) do cơn bão số 4 gây ra
Số/Ký hiệu: 2298/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 30/9/2022
Người ký: Bùi Đức Thọ
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: