Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về giám sát đầu tư của cộng đồng và các quy định giám sát, phản biện xã hội
16-09-2022 17:21:38 PM

Sáng ngày 16/9/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về giám sát đầu tư của cộng đồng và các quy định giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí Nguyễn Bá Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
15-09-2022 16:00:37 PM

Sáng ngày 15/9/2022, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bí thư Thị ủy Đức Phổ đối thoại trực tiếp với công dân phường Phổ Vinh
07-09-2022 17:58:53 PM

Sáng ngày 07/9/2022, đồng chí Nguyễn Kiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ đã có buổi đối thoại trực tiếp với công dân phường Phổ Vinh về chủ đề “Phát triển đô thị trên địa bàn”.