Hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn khóa X
28-02-2023 09:24:23 AM

Chiều 27.02, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 14, hiệp thương cử bổ sung thay thế Ủy viên và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X. Dự Hội nghị có bà Lê Thị Kim Hoa, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đỗ Thiết Khiêm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, Ban Thường trực và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố
04-08-2022 12:25:54 PM

Danh sách UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ngãi