HUYỆN BA TƠ TỔ CHỨC 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
15-06-2023 10:50:21 AM

Sáng 15/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Xuân Mến; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Huy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đinh Thị Y Ban Quý; Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Giang Nam.

MỘ ĐỨC CÓ HƠN 821 TẬP THỂ KDC VÀ 21.110 HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG TẠI NGÀY HỘI
08-06-2023 10:47:53 AM

Sáng 8/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Quang Vinh.

HUYỆN MIỀN NÚI TRÀ BỒNG TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
07-06-2023 10:58:05 AM

Sáng 07/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Minh Long; Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đình Phương.

SƠN TỊNH TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
26-05-2023 16:38:19 PM

Chiều 26/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na; Bí thư Huyện uỷ Trương Thị Mỹ Trang; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thảo.

MINH LONG TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
23-05-2023 10:50:22 AM

Sáng 23/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hoà; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lê Thanh Bình; Chủ tịch HĐND huyện Đinh Thị Mai Sinh; Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Điết.

NGHĨA HÀNH TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
19-05-2023 11:04:49 AM

Sáng 19/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hành tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; Bí thư Huyện uỷ Trần Đình Cảm; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Trương Quang Hà; Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đinh Xuân Sâm.

Thôn Nghĩa Lâm, xã Hành Nhân đón nhận danh hiệu Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu
18-05-2023 15:57:29 PM

Sáng 17/5/2023, thôn Nghĩa Lâm, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận đạt Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BÌNH SƠN TRAO 1,2 TỶ ĐỒNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
16-05-2023 11:49:12 AM

Sáng 16/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh; Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Võ Văn Đồng; Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tường Duy.

ĐỨC PHỔ: TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ
05-05-2023 10:34:35 AM

Sáng 05/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hoà; Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Bùi Văn Lý; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Võ Thanh Hùng.

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC GÓP PHẦN CỦNG CỐ VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA MẶT TRẬN CÁC CẤP
28-04-2023 11:09:46 AM

Sáng 28/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Xuân Mến; Phó chủ tịch UBND huyện Đinh Trường Giang.

    Trang:1/35      Đến trang: