Tư Nghĩa có 5 doanh nghiệp đạt chất lượng hàng hóa tốt có thể đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Centrel Group Việt Nam.

RSS In Gởi cho bạn bè
11/09/2019 02:46:35 PM         

 Hiện nay, trên địa bàn huyện Tư Nghĩa có 5 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt chất lượng hàng hóa tốt có thể đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Centrel Group Việt Nam đó là: Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung chuyên sản xuất gạo; hộ kinh doanh Nhất Đạt sản xuất bánh in; hộ kinh doanh Văn Sơn với sản phẩm Rượu Nếp Cút Hạ Thổ Bách Nhựt; hộ kinh doanh Hồng Hộ sản xuất bánh nổ; Hợp tác xã Nông nghiệp rau sạch Mầm Việt chuyên trồng các loại rau ăn lá, củ, quả.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện có thể đưa hàng hóa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Centrel Group Việt Nam, huyện Tư Nghĩa đã có công văn đề nghị Sở Công Thương Quảng Ngãi xem xét, hỗ trợ, làm cầu nối giúp các doanh nghiệp đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Centrel Group Việt Nam. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ở huyện Tư Nghĩa tiêu thụ hàng hóa; đồng thời, có điều kiện để phát triển thương hiệu, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm./.