BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI, KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

RSS In Gởi cho bạn bè
09/09/2022 04:45:12 PM         
TT Họ và Tên Chức vụ
1. Ông Võ Thanh An Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
2. Ông Nguyễn Xuân Mến Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
3. Ông Trần Hòa Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
4. Ông Nguyễn Bá Minh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
5. Ông Bùi Đức Thọ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
6. Bà Lê Thị Kim Hoa UVTT, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
7. Ông Phan Đình Thắng UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
8. Ông Đồng Huân Chương UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh