ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HÀNH THỊNH TẶNG 38 SUẤT QUÀ CHO HỘ NGHÈO VÀ HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

RSS In Gởi cho bạn bè
29/06/2022 03:08:15 PM         

Ngày 28/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành tổ chức tặng 20 suất quà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên đau ốm, mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng, trong đó 01 chiếc máy quạt 300 ngàn đồng và 300 ngàn đồng tiền mặt.

 

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hành Thịnh cũng tặng 18 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà từ 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng. Tổng trị giá 20 triệu đồng.

Chương trình hết sức ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời động viên, chia sẻ giúp các gia đình và các em học sinh có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống./.

                                                                                 

NGỌC DIỆU

         

 

Ngày 28/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành tổ chức tặng 20 suất quà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên đau ốm, mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng.