Sơn Tịnh tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

RSS In Gởi cho bạn bè
02/08/2022 04:49:08 PM         

 Hiện nay, 11/11 xã ở huyện Sơn Tịnh đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. Phát động chiến dịch tiêm chủng, tăng tốc độ tiêm chủng đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể, tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đạt tỷ lệ 80% trở lên; tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đạt tỷ lệ 85% trở lên; tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ trên 95%, mũi 4 đạt tỷ lệ trên 90%. Chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin mũi 4 cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp tại xã.

Sơn Tịnh tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. Hướng dẫn công tác chuyên môn cho các Trạm y tế xã thực hiện chiến dịch tiêm chủng.

Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm mũi 4 cho các đối tượng là công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn huyện, phấn đấu trong tháng 8/2022 hoàn thành tiêm đạt tỷ lệ 90% trở lên.

                                                                   Kim Cúc

Hiện nay, 11/11 xã ở huyện Sơn Tịnh đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. Phát động chiến dịch tiêm chủng, tăng tốc độ tiêm chủng đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.