Các tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi

RSS In Gởi cho bạn bè
04/08/2022 12:07:02 AM         
STT Tên tổ chức thành viên
1 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
3 Hội Cựu chiến binh tỉnh
4 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
5 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
6 Hội Nông dân  tỉnh
7 Liên đoàn lao động  tỉnh
8 Hội Chữ thập đỏ tỉnh
9 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh
10 Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh
11  Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh
12 Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh
13 Hội cựu TNXP tỉnh
14 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 
15 Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh 
16 Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh
17 Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
18 Hội Đông y tỉnh
19 Liên minh Hợp tác xã tỉnh
20 Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh
21 Hội làm vườn tỉnh
22 Hội người mù tỉnh
23 Hội Nghề cá tỉnh
24 Hội Tù yêu nước tỉnh
25 Hội Châm cứu tỉnh
26 Hội Nhà báo tỉnh
27 Liên hiệp các Hội Khoa học  và Kỹ thuật tỉnh
28 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
29 Hội Cựu giáo chức tỉnh
30 Hội Khuyến học tỉnh
31 Hội Dược học tỉnh
32 Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh
33 Hội Luật gia tỉnh
34 Hội y học tỉnh
35 Hội Sinh vật cảnh tỉnh
36 Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh
37 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

 

 

Danh sách các tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi