Tịnh Châu: Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

RSS In Gởi cho bạn bè
22/08/2022 09:00:51 AM         

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, tối ngày 18/8/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Châu phối hợp cùng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã tổ chức Lễ phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

        

Tại buổi lễ, các đại biểu và Nhân dân nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" các tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, từ đầu năm đến nay, BCĐ 138 xã Tịnh Châu đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào; tích cực, chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt công tác tham mưu, nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động, tuyên truyền, vân động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 8 tháng đầu năm 2022, đã xử phạt hành chính 13 đối tượng với số tiền trên 25 triệu đồng, chuyển cơ quan cấp trên xử lý 03 vụ; tổ chức 30 ca tuần tra, kiểm soát; lập danh sách kiểm danh, kiểm diện, răn đe các đối tượng có tiền án, đối tượng siêu tra…  Các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia thực hiện xây dựng phong trào, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Qua đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn xã đã có những bước phát triển mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tại chương trình, đồng chí Đặng Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu xây dựng xã Tịnh Châu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào thời gian đến./.

                                                                       Duy Vũ

                                                                              


 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, tối ngày 18/8/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Châu phối hợp cùng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã tổ chức Lễ phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".