Mặt trận, các hội, đoàn thể xã Tịnh Đông: Sửa chữa nhà giúp dân

RSS In Gởi cho bạn bè
22/08/2022 10:13:54 AM         

Sáng 19/8/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Đông phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng các lực lượng Công An, Ban Chi huy Quân sự trên địa bàn xã tiến hành sửa chữa nhà và công trình vệ sinh cho gia đình chị Tôn Thị Bé, ở Đội 7, thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông.

Được biết gia đình chị Bé thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà cửa bị hư hỏng, xuống cấp không có điều kiện sửa chữa. Tổng kinh phí sửa chữa là 13 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ người nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tịnh Đông và sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân trên địa bàn xã; bên cạnh đó, các đoàn viên, hội viên của xã đã hỗ trợ hàng chục ngày công giúp cho gia đình chị Bé.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Mặt trận và các hội, đoàn thể xã Tịnh Đông nhằm giúp cho các hộ nghèo trên địa bàn xã sửa chữa lại nhà cửa, ổn định chỗ ở, an tâm phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Thiên Bảo

Sáng 19/8/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Đông phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng các lực lượng Công An, Ban Chi huy Quân sự trên địa bàn xã tiến hành sửa chữa nhà và công trình vệ sinh cho gia đình chị Tôn Thị Bé, ở Đội 7, thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông.