ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BÌNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2022

RSS In Gởi cho bạn bè
31/08/2022 05:10:51 PM         

 Ngày 30/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác Tôn giáo năm 2022 nhằm thông tin các quy định mới của Đảng, Nhà nước đối với các tôn giáo. Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo cấp cơ sở; nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Thái Văn Hiệp - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Nhân – Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh; đồng chí Phan Đình Chí - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; thông tin tình hình tôn giáo trong nước và quốc tế; các hiện tượng tôn giáo mới và thực tế tôn giáo tại các địa phương giúp cán bộ  làm công tác tôn giáo ở cơ sở có đủ kiến thức cơ bản về tôn giáo, kỹ năng, nghiệp vụ xử lý, giải quyết các vấn đề thực tiễn tôn giáo tại địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức của chức sắc, chức việc, các nhà tu hành các tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tôn giáo trong tình hình mới và những chủ trương lớn của Mặt trận tổ quốc trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Vân Tiên 

Ngày 30/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác Tôn giáo năm 2022 nhằm thông tin các quy định mới của Đảng, Nhà nước đối với các tôn giáo. Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo cấp cơ sở; nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.