Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về giám sát đầu tư của cộng đồng và các quy định giám sát, phản biện xã hội

RSS In Gởi cho bạn bè
16/09/2022 05:23:09 PM         

 Sáng ngày 16/9/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về giám sát đầu tư của cộng đồng và các quy định giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí Nguyễn Bá Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng sự tham gia của gần 180 đại biểu là đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn cụ thể về các nội dung liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội; giám sát đầu tư của cộng đồng trong Luật Đầu tư công năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CPĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh yêu cầu các học viên tập trung nghiên cứu, quán triệt kỹ các nội dung tập huấn; đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện cần kết hợp chặt chẽ giữa các quy định của Đảng, Nhà nước với thực tiễn về tổ chức, hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến thực chất về phát huy dân chủ; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở vững mạnh./.

                                                                             Kim Thủy

          

Sáng ngày 16/9/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về giám sát đầu tư của cộng đồng và các quy định giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí Nguyễn Bá Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.